Tillbaka till listan

Jämställdhet - Vad är det, varför är det viktigt och hur gör man?

Datum: 2019-03-28
Tid: 09:00-15:30
Plats: Linköping
Arrangör: Länsstyrelsen Östergötland
Typ: Seminar

Jämställdhet - Vad är det, varför är det viktigt och hur gör man?

Länsstyrelsen Östergötland anordnar en utbildnings- och inspirationsdag kring jämställdhet kopplat till integrationsarbete för att visa på konkreta verktyg kring hur detta kan gå till. Dagen kommer att blanda teori med praktik samt ha med lokala exempel med projekt som lyckats få in ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet på ett bra sätt.

Jämställdhet handlar om att ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter oavsett kön och att inte begränsas av stereotyper, fördomar eller förutfattade meningar. Att arbeta med jämställdhet är en viktig del av Länsstyrelsens arbete med integrationsfrågor och det är obligatoriskt att ha med ett jämställdhetsperspektiv i de projekt som Länsstyrelsen beviljar medel till.

VAR: Länsstyrelsen Östergötland, Östgötagatan 3, Linköping

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 22 mar 2019