Tillbaka till listan

Jämställdhet i det humanitära biståndet och utvinningsindustrins effekt på kvinnors ställning

Datum: 2016-06-10
Tid: 11:30-14:00
Plats: Stockholm
Arrangör: Utrikesdepartementet/Expertgruppen för biståndsanalys
Typ: Seminar

Jämställdhet i det humanitära biståndet och utvinningsindustrins effekt på kvinnors ställning

Utifrån de presenterade avhandlingarna förs en diskussion om relevansen för det svenska utvecklingssamarbetet med Carolina Wennerholm, ämnesföreträdare jämställdhet, Sida och Lena Ag, Generalsekreterare, Kvinna till Kvinna.

Mål 5 i de globala utvecklingsmålen lyder ”Jämställdhet: att uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors egenmakt”. Jämställdhet ska enligt regeringen genomsyra alla delar av biståndet, bland annat har Sida ett tydligt uppdrag att verksamheten ska utgå från och genomsyras av ett integrerat jämställdhets-perspektiv som inkluderar en analys av kvinnors och flickors respektive mäns och pojkars situation.

OBS: Seminariet börjar 12:00, 11:30 serveras lunchsmörgås.