Tillbaka till listan

Internationella kvinnodagen 8 mars: Göteborgs stad

Datum: 2017-03-08
Tid: 17:00-18:00
Plats: Göteborg
Arrangör: Göteborgs stad
Typ: Meeting

Internationella kvinnodagen 8 mars: Göteborgs stad

Plats: Trappscenen, Stadsbiblioteket Göteborg

Program:
17:00 – 17:15
Hur arbetar Göteborgs stad med inkluderande kommunikation?
Kerstin Gadd och Maria Norberg, Göteborgs stad
17:15 – 17:30 Traditionella eller förändrade könsmönster – hur ser det ut i Västra Götaland?
Anjelica Hammersjö, Västra Götalandsregionen, avdelning mänskliga rättigheter
17:30 – 17:45 En förälder blir. Hur kan ett konkret förbättringsarbete i barnhälsovården genomföras för att främja ett jämlikt och jämställt föräldraskap och de mänskliga rättigheterna?
Åsa Davidsson, Västra Götalandsregionen, Kunskapscentrum för jämlik vård
17:45 – 18:00 Hur kan organisationer ställa krav på jämställdhet i upphandling för att bidra till hållbar utveckling?
Hedvig Stenius, Länsstyrelsen i Västra Götalands län Ingen anmälan behövs!