Tillbaka till listan

Inbjudan till informationsmöte om upphandling gällande stödstruktur för horisontella principer 2014-2020

Datum: 2015-06-24
Tid: 13:00-15:00
Plats: Stockholm
Arrangör: ESF-rådet
Typ: Meeting

Inbjudan till informationsmöte om upphandling gällande stödstruktur för horisontella principer 2014-2020

Svenska ESF-rådet förbereder en upphandling för en stödstruktur som ska säkra tillämpningen av de horisontella principerna i så väl myndighetens arbete som i projektens verksamhet utifrån den Europeiska jämställdhetsstandarden. Uppdraget förutsätter ett arbetsätt där Svenska ESF-rådet är aktivt involverade i uppdragets genomförande. Upphandlingen beräknas att publiceras den 2 juli.

Upphandlingen omfattar ca 75-100 miljoner SEK och kräver en medfinansieringsgrad på 15 procent (preliminär). Vidare kommer krav ställas kring en nätverksorganisering genom en bred samverkan mellan parter, dock med en juridisk uppdragstagare. Stödet ska finnas tillgängligt såväl nationellt som regionalt och även inbegripa metodutveckling och spridning (temagrupp). Fokus kommer i högre utsträckning att riktas mot resultat på strukturnivå jämfört med tidigare processtöd som endast omfattade projektnivån.

De horisontella principerna är:
· Jämställdhet (kvinnor och män har samma möjligheter och rättigheter).
· Tillgänglighet (förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning i syfte att förbättra integrationen i arbetsliv och utbildning).
· Icke- diskriminering (diskriminering på grund av kön, ras, etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning).
· Ekologisk hållbarhet (en ekonomi som har förmågan att generera resurser som ökar det mänskliga välbefinnandet och den sociala rättvisan samtidigt som miljörisker och användandet av ändliga naturresurser kraftigt reduceras). [Ej tvingande, valbar]

Vänligen anmäl dig till Bengt Nilsson (bengt.nilsson@esf.se) senast den 19 juni.

Plats: Rosterigränd 12, Stockholm. T-banestation Liljeholmen. Lokal : Nobel