Tillbaka till listan

IKFF Sverige söker politisk handläggare

Datum: 2016-09-12
Plats: Stockholm
Arrangör: Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet
Typ: GenderJob

IKFF Sverige söker politisk handläggare

Arbetsuppgifter och ansvarsområden:

• Research, analysarbete och policyutformning utifrån IKFF:s strategiska målsättningar och informationsinhämtning från IKFF-sektioner i konflikt- och postkonfliktområden.
• Opinions- och påverkansarbete i koppling till policyprocesser på nationell och internationell nivå.
• Tillsammans med generalsekreteraren representera IKFF i externa sammanhang (exempelvis seminarier och kontakt med media).
• Samverka med IKFF:s internationella kontor genom exempelvis bidrag till publikationer, bevakning av FN-processer och koordinering av påverkansarbete.
• Omvärldsbevakning och reaktion i samarbete med IKFF:s kommunikationsansvariga (exempelvis författande av debattartiklar, pressmeddelanden och uttalanden).
• Informationsspridning och stöd till medlemmar som bedriver informations- och opinionsarbete.
• Utformning av projektansökningar, projektledning och projektrapportering, inklusive budgetuppföljning och ekonomisk rapportering.

IKFF:s kansli är litet med ett mycket gott samarbetsklimat. Organisationens gemensamma mål står i fokus och vid behov bidrar vi till andra uppgifter än våra huvudsakliga ansvarsområden, för att underlätta för varandra och bidra till våra mål.