Tillbaka till listan

Hur överbryggar vi kunskapsglappet mellan forskning, museer och samhälle genom regional samverkan?

Datum: 2019-11-25
Tid: 09:30-16:00
Plats: Umeå
Arrangör: Nätverket Kulturarvet och den tvärvetenskapliga genusforskningen
Typ: Seminar

Hur överbryggar vi kunskapsglappet mellan forskning, museer och samhälle genom regional samverkan?

Under workshopen i Umeå den 25 november fokuserar vi på tre centrala frågor:
• Glappet mellan forskare och museer:
Under denna rubrik undersöker workshopen genom kritiska frågor och goda exempel hur glapp mellan forskning och museiverksamhet kan överbryggas.
• Kunskapsglappet mellan museer och samhälle:
Här granskar vi glappet mellan besökare och den nya kunskap som förmedlas på museerna. Särskilt lyfts normkritiska perspektiv och tvärvetenskapligt arbete.
• Det regionala nätverkets styrka:
Vi är några museer i regionen som diskuterar hur vi kan utveckla samarbeten över avstånd. Vi avslutar workshopen med att diskutera metoder och låta oss inspireras av hur andra skapat samarbeten.

Välkommen till en heldagsworkshop där vi delar kunskaper och erfarenheter, och där vi har samtal som syftar till att hitta konstruktiva lösningar på konkreta behov.

Anmäl dig senast den 18 november till: info@genusarv.se