Tillbaka till listan

Hur förebygger vi våld bland barn och unga? En vecka fri från våld.

Datum: 2015-11-02 - 2015-11-08
Typ: Conference

Hur förebygger vi våld bland barn och unga? En vecka fri från våld.

Hur förebygger vi våld bland barn och unga?

Första veckan i november gästar Jackson Katz och Michael Kaufman Stockholm, Västmanland och Västernorrland för att inspirera och sprida kunskap om hur vi tillsammans kan stoppa mäns våld.

Hur förebygger vi våld bland barn och unga? Våld är ett av våra största samhällsproblem och något barn och unga möter dagligen. Trots detta saknas det i dag breda insatser för att våldet ska minska eller upphöra. För att stoppa våldet måste vi utmana normer kring män och maskulinitet. Vi behöver engagera människor i sin vardag och förändra ojämställda attityder. Vi behöver arbeta tidigt med barn och unga, på alla arenor där barn och unga rör sig.

Det räcker inte med att göra små insatser här och där, utan vi behöver vara många aktörer som jobbar tillsammans - civilsamhälle, kommuner, myndigheter och verksamheter.

Med en vecka om våldsförebyggande arbete vill vi inspirera dig som är yrkesverksam, beslutsfattare, chef eller ideellt aktiv i kommuner runt om i landet.
Med konferenser, processdagar, filmvisningar och hearings vill vi ge verktyg för att förebygga killar och mäns våld. Vi vill visa att vi kan minska och stoppa våldet, om vi gör det tillsammans.

Välkommen till en vecka fri från våld!

Mer information och program för veckan i sin helhet hittar du här: http://www.mfj.se/en-vecka-fri-fran-vald/

Arrangörer: Veckans aktiviteter arrangeras av Män för jämställdhets Arvsfondsprojekt ”En kommun fri från våld” tillsammans med bl.a. Unizon, Länsstyrelsen i Stockholm, Länsstyrelsen i Västmanland, Länsstyrelsen i Västernorrland, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och RFSU Stockholm.