Tillbaka till listan

Hälsoutvecklare inom området våld i nära relationer

Datum: 2017-06-05
Plats: Umeå
Arrangör: Västerbottens läns landsting
Typ: GenderJob

Hälsoutvecklare inom området våld i nära relationer

Du kommer att ingå i ledningsstaben och en enhet som arbetar med folkhälsa. Till uppgiften hör att arbeta med området våld i nära relationer, på strategisk nivå. Det innebär att du arbetar med utbildningsinsatser till framför allt vården men även till andra instanser. Arbetet innebär också att du är med och arrangerar temadagar, deltar vid utåtriktade arrangemang och genomför kampanjer, allt kopplat till området våld i nära relationer. Du blir en del av en enhet som arbetar med utvecklingsarbete tillsammans med andra verksamheter inom både landstingets egen organisation, med kommuner, universitetet, föreningar och/eller andra organisationer.

Resor i hela länet förekommer där övernattning ibland är aktuellt.