Tillbaka till listan

Grants Manager Middle East and Northern Africa (MENA), föräldravikariat

Datum: 2015-11-08
Typ: GenderJob

Grants Manager Middle East and Northern Africa (MENA), föräldravikariat

Kvinna till Kvinna arbetar sedan 2001 i Mellanöstern för att ge stöd till kvinnors organisering i konfliktdrabbade områden och idag har vi över 20 personer anställda i regionen. År 2005 öppnade vi ett kontor i Amman och idag stödjer vi kvinnoorganisationer i sex länder i regionen. Den utannonserade tjänsten kommer att fokusera på att projektleda utvecklingen av det regionala programmet, vilket innebär att få ihop en femårsansökan till Sida med stöd och hjälp från kollegorna i regionen, våra regionala strategier och landstrategier, lärdomar från utvärderingen, analyser och deltagande workshops.

Utöver arbetet med programansökan jobbar du nära Grants Manager MENA, Irak för att ge stöd i uppföljning och rapportering till pågående avtal, kvalitetssäkring och avtalsskrivande för samarbetsorganisationer. Vi arbetar med att förstärka det regionala perspektivet på vårt arbete ytterligare, både organisatoriskt och verksamhetsmässigt.

Tjänstens placeringsort är huvudkontoret i Stockholm med ca två till tre resor till Amman och övriga regionen per år.

Vi vill att du har följande kvalifikationer:
•högskoleutbildning eller motsvarande kunskapsnivå inom utvecklingssamarbete, fred/konflikt, juridik och/eller genus.
•minst fem års arbetslivserfarenhet inom relevant internationellt utvecklingssamarbete inklusive stöd till civila samhället, verksamhetsuppföljning, rapportering av verksamhetens resultat, planering och budgetarbete.
•minst två års erfarenhet från utvecklingssamarbete i fält, gärna från det aktuella området.
•gedigen erfarenhet av att utveckla program och skriva ansökningar till Sida och andra givare.
•god kunskap om projektledningsmetoder (mål- och resultatstyrning), gärna med praktiskt arbete i RBM.
•mycket god kunskap om kvinnors rättigheter.
•mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska.
•erfarenhet av analytiska, administrativa och ekonomiska uppgifter.

Meriterande
•kunskap om och/eller erfarenhet från arbete med konfliktdrabbade områden, gärna från MENA-regionen.
•egen erfarenhet från arbete eller frivilligt engagemang inom det civila samhället.

Egenskaper
•erfarenhet av både självständigt arbete och teamarbete
•intresse för socialt, nätverkande och utåtriktat arbete
•flexibilitet och anpassningsförmåga
•lyhördhet och förmåga att prioritera även under krävande situationer och arbetsperioder

Anställningsvillkor

Föräldravikariat på heltid under perioden januari – december 2016. För denna tjänst gäller målstyrd arbetstid. Placeringsort Stockholm.

Kvinna till Kvinna har kollektivavtal (Tjänstemän Idea, Unionen och Akademikerförbunden). Arbetets karaktär är sådant att vi endast anställer kvinnor.

Ansökan

Skicka din ansökan senast den 8 november 2015 till jobb@kvinnatillkvinna.se. Ansökan ska innehålla ett personligt brev och CV, i samma fil. Svara gärna på frågorna nedan i det personliga brevet:
•Vad i tjänsten tycker du är intressant och vad skulle vara utvecklande för din del?
•Vilka av dina erfarenheter och kunskaper vill du använda dig av i arbetet inom den utlysta tjänsten?

Ange Grants Manager MENA, föräldravikariat i ämnesraden.

Vi behandlar alla ansökningar först efter att ansökningstiden har löpt ut.