Tillbaka till listan

Genusrådgivare

Datum: 2017-01-22
Arrangör: MSB
Typ: GenderJob

Genusrådgivare

Genusrådgivaren är en resurs för att säkra att jämställdhets- och mångfaldsaspekter beaktas i MSB:s och partnerorganisationers insatser. Syftet är att bidra till jämställdhet och att genomgående säkra deltagande, tillgänglighet och skydd för insatsens målgrupp. I många fall innefattar uppdraget förändringsarbete och att se till att dessa perspektiv inkluderas i processer, metoder och verktyg – och att främja kapacitetsutveckling av organisationer och individer inom området.

I MSB:s egna insatser agerar genusrådgivaren under insatschef eller projektledare och arbetet kan involvera arbete på plats i insatsländer eller på distans. Genusrådgivaren kan ge kontinuerligt stöd i hela insatscykeln - från planering till utvärdering – eller kontrakteras för specifika leveranser.

När du registreras i vår resursbas får du erbjudanden om internationella jobb och inbjudningar till utbildningar och övningar. Vi värderar vår insatspersonals välbefinnande högt och du kommer att ha tillgång till stödfunktioner inom hälsa och säkerhet från MSB dygnet runt när du är på insats.