Tillbaka till listan

Genusperspektivet i arbetsmiljöarbetet

Datum: 2016-12-01
Tid: 09:30-16:00
Plats: Östersund
Arrangör: Länsstyrelsen Jämtlands län i samverkan med Arbetsmiljöverket och Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet
Typ: Seminar

Genusperspektivet i arbetsmiljöarbetet

Kvinnor har högre sjukfrånvaro än män, 2015 hade kvinnorna i Jämtlands län högst sjukfrånvaro i landet.

PROGRAM
09:30 Fika
09:50 Inledning, Ingegärd Pettersson, Länsstyrelsen
10:00 Arbetsmiljöverkets uppdrag för kvinnors arbetsmiljö, Minke Wersäll samt Maria Oldegård
11:00 Pågående forskning om genus, organisering och arbetsmiljö, Malin Bolin, Mittuniverstitetet

12:00 Lunch

13:00 Forskning om genus och arbetsmiljö bakom metod för att synliggöra, jämföra och reflektera, Annika Härenstam
14:10 Fika
14:30 Hållbart ägarskap Anna-Karin Johansson från Sundsvalls kommun.
15:10 Välfärdsplattformen - Medel som stödjer utvecklingen för en hållbar verksamhet, Emilia Liljefrost ESF
15:40 Avslutande diskussion

Med reservation för ändringar i programmet.
Anmälan senast den 22/11!


PLATS
Clarion Hotell Grand, Prästgatan 16