Tillbaka till listan

Genusperspektiv i organisationen gör skillnaden

Datum: 2015-12-07
Tid: 09:30-16:30
Plats: Stockholm
Typ: Conference

Genusperspektiv i organisationen gör skillnaden

Arbetsmiljöverket och Länsstyrelserna bjuder in till konferens; Genusperspektiv i organisationen gör skillnaden.

7 december 2015 mellan 09.30 och 16.30 på Norra Latin, Stockholm

Varför ska vi ha ett genusperspektiv i vårt arbetsmiljöarbete? Arbetsmiljöverket berättar om erfarenheterna av sitt treåriga regeringsuppdrag att utveckla och genomföra särskilda insatser för att förebygga att kvinnor slås ut från arbetslivet på grund av arbetsmiljörelaterade problem. Hur inspektörerna med nya metoder synliggör och därmed bidrar till att förbättra kvinnors arbetsmiljö.

Länsstyrelserna berättar om sina erfarenheter utifrån ett nationellt uppdrag genom regionala exempel. Hur kan det praktiska jämställdhetsarbetet bedrivas och hur är det kopplat till de jämställdhetspolitiska målen. Varför behöver vi ett genusperspektiv i arbetslivet?
Välkommen till en inspirerande dag som bjuder på praktisk erfarenhet!

Konferensen är kostnadsfri. Vi bjuder på lunch!
Vi vill ha din anmälan senast den 1 december.

Målgrupper: Vi vänder oss till chefer, politiker och fackrepresentanter inom kommuner, stat, landsting och regioner som driver eller har möjlighet att påverka arbetsmiljöarbetet.

Arrangör: Arbetsmiljöverket och Länsstyrelserna

Anmälan: https://starcite.smarteventscloud.com/event/m2625a35-GKI60CB95RWJ