Tillbaka till listan

Genusmaraton

Datum: 2016-02-18
Tid: 08:30-18:15
Plats: Sundsvall
Typ: Seminar

Genusmaraton

Det blir en sprängfylld dag där forskare och doktorander från Mittuniversitetet berättar om sin genusforskning under 15 minuter var under fyra olika teman:
•Arbete, ekonomi och politik
•Periferin i berättelsernas centrum
•Hälsa, risk och familj
•Att göra vär(l)den.

I ett panelsamtal kommer Angelika Sjöstedt Landén från Forum för Genusvetenskap tillsammans med de inbjudna gästerna Mimie Märak, Helene Gedda och Madeleine Eriksson att reflektera över de sätt varpå genusordningar är sammanflätade med andra maktordningar rumsligt såväl som territoriellt, med Nordlig periferi som utgångspunkt.

Det blir också två boksläpp med introduktion av redaktörerna samt presentationer av några av de ingående kapitlen. I det första boksläppet presenteras det senaste numret i Forum för Genusvetenskaps antologiserie Vem har makten att berätta? Reflektioner över tal och tystnad i tid och rum och i det andra presenteras ett nationellt bokprojekt Ambivalenser och maktordningar. Feministiska läsningar av nyliberalismen, där några av Mittuniversitets genusforskare medverkat.
•Tid: 18 februari kl. 08.30–18.15
•Plats: N109 Fälldinsalen, Campus Sundsvall, även som live-sändning via miun.se.