Tillbaka till listan

Genusdialog om hedersrelaterat våld

Datum: 2017-04-25
Tid: 13:00-15:00
Plats: Stockholm
Arrangör: Institutet för tematisk genusvetenskap/GI (Linköpings, Örebro och Karlstads universitet)
Typ: Lecture

Genusdialog om hedersrelaterat våld

13.00 Välkommen till Genusdialogen, Barbro Westerholm

13.10-13.25 Män som både offer och förövare i hederskontexten
I hederskontexten har män och unga pojkar dubbla roller som både offer och potentiella gärningsmän. Hur ser de på heder och på sin roll som den som utsätter andra och utsätts för förtryck? Varför bestraffar de sina närstående kvinnor? Varför lämnar de inte? Vad behöver de för att kunna bryta med hederskulturen?
Devin Rexvid, fil dr.i socialt arbete och projektledare för riksorganisationen glöm aldrig Pela och Fadime

13.25-13.40 Maskulinitet, integration och jämställdhetsutveckling
När det gäller frågor kring maskulinitet, migration och jämställdhet ser vi ofta paradoxala förändringar av maskulinitet över tid. Medan en del män går i riktning mot jämställda attityder ser vi också att en del män går i riktning mot mer patriarkala attityder där hedersrelaterade frågor är centrala. Underliggande orsaker relaterar bland annat till genus och generationskonflikter, marginalisering, nedåtgående social mobilitet och maktförskjutningar i familjer.
Mehrdad Darvishpour. fil. dr. i sociologi och docent i socialt arbete vid Mälardalens högskola. Mehrdads forskning fokuserar genus och etnicitet och speciellt frågor kring jämställdhets- och mångfaldsarbete, integration, diskriminering, rasism, och genusmönster.

13.40-13.55 Socialtjänstens arbete med hedersrelaterat våld och förtryck – att verka i ett spänningsfält.
De politiska ansträngningar som görs på området jämställdhet och mänskliga rättigheter ger också direktiv för hur socialtjänsten ska arbeta med hedersrelaterat våld och förtyck. Parallellt med dessa ansträngningar förs en akademisk diskussion om vad som är rätt förklaringsmodell och vem som har tolkningsföreträde. Hur påverkar dessa två dimensioner socionomutbildningen och hur påverkar det den enskilde socialarbetarens arbete med hedersvåld?
Helén Olsson är socionom och har själv arbetat som socialsekreterare i över tjugo år. Hon är fil dr. i hälsovetenskap och anställd som lektor i socialt arbete vid Högskolan Dalarna.

13.55-14.10 Fika

14.10-15.00 Dialog och diskussion


OBS!!
Obligatorisk anmälan: senast den 20/4