Tillbaka till listan

GENDER, REFUGEES AND SECURITY

Datum: 2016-10-21 - 2016-10-22
Plats: Göteborg
Arrangör: GADIP - Gender And Development In Practice
Typ: Conference

GENDER, REFUGEES AND SECURITY

PLats:ANNEDALSSEMINARIET
SEMINARIEGATAN 1 B, SAL 204, GÖTEBORG

Vi belyser den aktuella frågan kring flyktingsituationen ur ett genus- och säkerhetsperspektiv. I konferensen diskuterar vi förutsättningar och flyktingsituationen före, under och efter flykten för kvinnor och män. Vad innebär säkerhet för olika aktörer i
flyktingprocessen?

Konferensen är kostnadsfri och öppen för alla oavsett politisk, akademisk eller organisatorisk tillhörighet. Vissa inslag kommer att vara på engelska och andra på svenska.
Varmt välkommen!

ANMÄLAN / INFORMATION / REGISTER
Senast den 17 oktober/

ENGLISH:
We discuss the refugee issue from a gender and security perspective. Which are the implications of security for different agents involved in the flight process before, during and after refuge.

The conference is free of charge and open for all interested parties. Some of the activities during the conference will be in English, others in Swedish.
Very welcome !

REGISTER before October 17th