Tillbaka till listan

Gender budgeting - en utbildning i jämställdhetsintegrerad budgetering

Datum: 2015-11-05
Tid: 09:30-16:30
Plats: Stockholm
Arrangör: Sveriges Kommuner och Landsting
Typ: Course

Gender budgeting - en utbildning i jämställdhetsintegrerad budgetering

Jämställdhet är en del av det ordinarie uppdraget i kommuner och landsting. Det innebär att alla invånare, oavsett vad de har för kön, ska få likvärdig service och resursfördelning.

Jämställdhetsintegrerad budgetering är en strategi för att synliggöra hur våra offentliga resurser fördelas mellan kvinnor och män, så att den stämmer med kvinnors och mäns behov och prioriteringar.