Tillbaka till listan

Gender-based violence specialist/ specialist inom könsbaserat våld

Datum: 2017-03-02
Arrangör: MSB
Typ: GenderJob

Gender-based violence specialist/ specialist inom könsbaserat våld

Det är av stor vikt att du är intresserad av att arbeta i katastrof- eller konfliktutsatta sammanhang. Uppdragen är ofta mellan 1-6 månader.

Det är ytterst prioriterat att du förstår, respekterar och agerar inom MSB:s mandat och värdegrund.

Innan du anställs för ett uppdrag måste du genomgå en läkarundersökning hos en legitimerad läkare.

Du måste informera din ordinarie arbetsgivare om ditt möjliga uppdrag med MSB.