Tillbaka till listan

Från beslut till förändring – jämställdhetsintegrering av universitet och högskolor

Datum: 2016-07-04
Tid: 12:00-14:00
Plats: Almedalen
Arrangör: SULF, Nationella sekretariatet för genusforskning, Sveriges universitets- och högskoleförbund
Typ: Seminar

Från beslut till förändring – jämställdhetsintegrering av universitet och högskolor

Universitet och högskolor har i uppdrag av regeringen att jämställdhetsintegrera sina verksamheter under 2016-2019. Såväl forskningsråden som UHR och UKÄ har sedan tidigare ett motsvarande uppdrag. Det finns därför unika möjligheter att samverka för förändring. En rad utmaningar för högskolesektorn behöver adresseras, exempelvis könsbundna studieval, karriärvägar som missgynnar kvinnor och andra väl kända problem med ojämställda villkor för forskning och utbildning. Akademin har samtidigt en lång historia av med- och motgångar i jämställdhetsarbetet. Under 1990-talet sattes akademisk frihet ofta upp som en skyddsvägg mot jämställdhet. Idag står New Public Management och linjestyrning i blickfånget, vars idéer om rationell styrning och effektivitet tycks krocka med akademins grundidé om kollegialitet och bildning. I dessa spänningsfält ska lärosäten bidra till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen, bland annat som ett sätt att råda bot på samtida och framtida samhällsutmaningar.