Tillbaka till listan

ForumSKILL till CripseminarietGBG!

Datum: 2016-05-11
Tid: 14:00-16:00
Plats: Göteborg
Typ: Seminar

ForumSKILL till CripseminarietGBG!

11 Maj (Onsdag), Fördom och stolthet – Så funkar sex.
Presentation av och med ForumSKILL. Hemsida: http://www.forumskill.se/
Språk: Svenska
Tid: 14.00-16.00
Rum: Vasa 2427B

Adress: Vera Sandbergs Allé 8, 4 th floor,
Stad: Gothenburg,
Kontakt: lina.palmqvist@gu.se / tfn:031-786 4515


Om CripseminarietGBG: En öppen (för alla!) seminarieserie med fokus på kritisk funktionshinder-forskning och cripteori med öppningar mot andra kritiska fält; feministiska studier, queerteori, postkolonial teori etc. De flesta tillfällen är textseminarier där vi läser och diskuterar relevanta texter och ibland kommer inbjudna gäster och presenterar. Seminariespråken är engelska och svenska, vilket som gäller presenteras inför varje träff. CripseminarietGBGär en seminarieserie inom Genusforskarseminariet vid Kulturvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet och är administrerat av Lina Palmqvist, doktorand i genusvetenskap.


Välkomna!