Tillbaka till listan

Forskningskoordinator, tema Genus

Datum: 2016-10-17
Plats: Linköping
Arrangör: Linköpings universitet
Typ: GenderJob

Forskningskoordinator, tema Genus

Innehavaren av anställningen ska i första hand arbeta med forskningskoordination inom ramarna för programmet The Seed Box – A MISTRA-Formas Environmental Humanities Collaboratory. Detta innefattar att söka och utveckla kopplingar i den inom programmet pågående forskningen, samt samordna övriga i projektet ingående verksamheter. Innehavaren av anställningen ska vidare arbeta med nya forskningsansökningar baserade på pågående forskning inom programmet, samt med programmets externa och interna kommunikation. I detta ingår att informera om programmet till avnämare på framförallt engelska, samt att ta fram och vidareutveckla engelskspråkigt material för programmets hemsida, och för programmets kanaler i sociala medier. Egen forskningen i mindre utsträckning kan också komma ifråga.