Tillbaka till listan

Forskarkurser på temat kropp/kroppslighet

Datum: 2016-05-13 - 2016-06-15
Plats: Stockholm
Arrangör: Stockholms universitet
Typ: PhD-course

Forskarkurser på temat kropp/kroppslighet

Hur kulturer uppfattar kroppen är ett av deras mest fundamentala och avslöjande element, och hur individer uppfattar sin egen kropp relaterar till deras identitet i den mest grundläggande bemärkelse. Kroppslighet är ett genuint tvärvetenskapligt forskningsområde som inte bara förenar de humanistiska ämnena, utan även gränsar till naturvetenskapen, medicinen och samhällsvetenskaperna. Området har genererat en rad teoretiska verktyg. Detta gör att området kan fånga många olika inriktningar – från känsloliv till maktutövning, från globalisering till intimitet – utan att för den sakens skull förlora sin gemensamma kärna. Temats kurser innehåller ett flertal möjligheter för doktorander att i praktiska övningar reflektera över sambandet mellan den egna kroppen och kroppen i teorin. Temat arbetar även aktivt med att doktoranderna ska öva sin förmåga att i nationellt och internationellt sammanhang muntligt och skriftligt presentera och diskutera forskning och arrangerar två internationella konferenser. Kurser ges på svenska eller engelska, beroende på deltagarnas språkkunskaper.