Tillbaka till listan

Forskare/Postdok vid Centrum för genusvetenskap

Datum: 2016-04-29
Plats: Uppsala
Typ: GenderJob

Forskare/Postdok vid Centrum för genusvetenskap

Centrum för genusvetenskap vid Uppsala universitet är en tvärvetenskaplig enhet.
Centrum för genusvetenskap har tre huvuduppgifter:
Undervisning
Forskning
Forskningsinformation

Arbetsuppgifter: I arbetsuppgifterna ingår forskning, som ska resultera i ansökan om externa medel till forskningsprojekt. Projektet ska placeras vid Centrum för genusvetenskap, det ska ha ett genusvetenskapligt perspektiv med den inriktning som aktuella anställningen avser. Projektet kan omfatta forskare från olika discipliner.

I anställningen kan även komma att ingå vissa forskningsadministrativa uppgifter och undervisning. Den som erhåller projektanställningen förutsätts ta aktiv del i Centrums seminarier och bidra till utvecklingen av Centrums forskningsmiljö.

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som forskare är den som har avlagt doktorsexamen eller motsvarande. Vi söker forskare med skilda ämnesbakgrunder, och som använder sig av genusperspektiv, samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Arbetet kräver god förmåga att arbeta självständigt liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället. Särskild vikt kommer att läggas vid avsett forskningsprojekt.

Ansökningshandlingarna ska innefatta en kort CV, projektplan, motivering till varför den sökande önskar bedriva forskning vid Centrum för genusvetenskap under den aktuella perioden, publikationslista samt andra handlingar som den sökande önskar åberopa.

Mer information finns på Centrum för genusvetenskaps hemsida http://www.gender.uu.se

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet

Lön: Individuell lönesättning tillämpas, det är önskvärt att löneanspråk anges i ansökan.

Tillträde: Fr o m augusti 2016.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, ett år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av chefen för Centrum för genusvetenskap Anita Hussenius, tel 018-471 5795, e-post anita.hussenius@gender.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 29 april 2016, UFV-PA 2016/868.