Tillbaka till listan

Forskare med HBTQI-kompetens

Datum: 2015-12-04
Typ: GenderJob

Forskare med HBTQI-kompetens

Vi söker nu dig som vill arbeta riktat med Livrustkammarens och Historiska museets samlingar ur ett HBTQI perspektiv. Du kommer att dela din tid mellan de två myndigheterna, genomföra en självständig forskningsuppgift och arbetet bedrivs i nära samarbete med The Unstraight Museum.
Anställningen är tidsbegränsad till 2016-12-31, med eventuell möjlighet till förlängning. Anställningen omfattar 100% och kommer att vara placerad vid LSHs samlingsenhet.

Arbetsuppgifter
• Du kommer till ungefär 60% av din tid att arbeta i nära relation till pågående utställningsprojekt LSH och Historiska museet. Framförallt med att ur ett HBTQI-perspektiv finna glömda eller gömda historier med direkt koppling till museernas samlingar.
• Under ca 40% av arbetstiden ska du genomföra en självständigt formulerad forskningsuppgift med direkt koppling till LSH:s och Historiska museets samlingar. Ansökan till tjänsten ska innehålla en idéskiss till en sådan forskningsuppgift som får omfatta maximalt två sidor.
• På LSH ska du ansvara för att ta fram ny normkritisk kunskap ur samlingarna, med fokus på Livrustkammarens nya basutställning. Du kommer att delta i den projektgrupp som arbetar med utställningens innehåll. Du inventerar, katalogiserar och bearbetar våra samlingar utifrån ett HBTQI perspektiv. Du är med och gör ny kunskapen tillgänglig i föremålsdatabasen, i utställningsform och i text. På Historiska museet arbetar du på samma sätt i relation till utställningen History unfolds och till den kommande förnyelsen av vikingatidsutställningen.
• I relation till The Unstraight Museum bidrar du med kunskapsunderlag från projektet och medverkar i seminarier och publikationer.
• Kommunicera via sociala medier.
• Du arbetar för att få till stånd ytterligare FoU-projekt inom vårt område och lyfta HBTQI frågor.
• Du ska genom forskning utvidga samlingsdatabasernas innehåll, så att mer kunskap kan göras tillgänglig t ex genom digitala arenor.

Kompetens och erfarenhet
• Doktorsexamen i kulturhistoriska ämnen relevanta för museernas samlingar och deras kulturhistoriska kontext.
• Dokumenterad kompetens kring HBTQI-perspektiv.
• Ha dokumenterad erfarenhet av att självständigt ansvara för projekt från idé till genomförande.
• Erfarenhet av att framgångsrikt ha kommunicerat forskningsresultat.

Meriterande
• Tidigare forskningsarbete med HBTQI-frågor.
• Erfarenhet av att ha arbetat flervetenskapligt och med flera samarbetspartners
• Arbetat som intendent/antikvarie tidigare
• Erfarenhet av att arbeta med samlingsdatabaser.
• Ingå i ett brett nätverk inom kulturarvsområdet, även internationellt.

Personliga egenskaper

Du är en idérik, ansvarsfull och engagerad person. Du arbetar systematiskt håller tidplaner och ser till helheten för att nå verksamhetens mål. Du har en god kommunikativ förmåga och tycker om att förmedla både skriftligt och muntligt den kunskap du besitter. Du är lyhörd, positiv och strukturerad och har mycket god samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du har en vilja att lära dig och utföra arbetet enligt våra gemensamma arbetssätt och med de it-stöd vi använder.

Tillträde: 1 mars 2016 eller efter överenskommelse

Myndigheten (LSH) tillämpar ett inkluderande synsätt och eftersträvar mångfald ur alla aspekter. Vi välkomnar sökande som kompletterar arbetsplatsen avseende ovanstående. Vi tillämpar provanställning.

Upplysningar lämnas av enhetschefen för samlingarna Lizette Gradén 08-402 3035 (LSH), forskningschef Fredrik Svanberg (Historiska Museet) 08-519 55734, Ann Cathrin Rothlind (SACO, LSH) 08-402 3051.

Välkommen med Din ansökan märkt Dnr 207/15:2.2.1 till registrator@lsh.se senast 2015-12-04.