Tillbaka till listan

Forskare i genusvetenskap

Datum: 2016-12-20
Plats: Örebro
Arrangör: Örebro universitet
Typ: GenderJob

Forskare i genusvetenskap

Arbete inom ämnets övriga projekt kan förekomma. Därtill ingår forskningskoordinerande uppgifter vid GEXcel International Collegium for Avancerad Transdisciplinary Gender Studies (www.gexcel.org). I anställningen ingår också att medverka till utvecklingen av ämnet genusvetenskap. Undervisning kan också ingå. Eftersom anställningen är baserad på externa medel förväntas forskaren inom ramen för anställningen själv söka nya medel framgent.