Tillbaka till listan

Föreläsning: Belysning av kvinnor och män i siffror

Datum: 2015-11-19
Plats: Skellefteå
Typ: Lecture

Föreläsning: Belysning av kvinnor och män i siffror

Demokratiberedningen i Skellefteå kommun bjuder in till Kvinnor och män i belysning – en föreläsning om könsuppdelad statistik för Västerbotten och Skellefteå och sanningen bakom siffrorna.
Skellefteå kommuns vision är att vara en framsynt och jämställd tillväxtkommun. För att nå målet om 80 000 invånare år 2030 behövs alla människor. Då är rättvis fördelning av resurser och makt en viktig faktor. Könsuppdelad statistik handlar om att synliggöra kvinnors och mäns, flickors och pojkars förutsättningar, livsvillkor och behov. Det är en nödvändighet för att få till en rättvis ekonomisk fördelning och utveckla verksamheter som gynnar alla likvärdigt.
Föreläsning av Monica Forsman, jämställdhetsdirektör, Länsstyrelsen Västerbotten. Kommunfullmäktiges ordförande Tomas Marklund inleder.
Datum:19/11
Tid: 13:15 - 15:00
Ort: Skellefteå
Plats: Stadsbiblioteket, bottenplan (hiss finns)

Anmäl dig till föreläsningen senast den 11 november till Lena Plym Forshell lena.plymforshell@skelleftea.se
Arrangemanget är kostnadsfritt. Vi bjuder på fika.
Demokratiberedningen hälsar dig varmt välkommen