Tillbaka till listan

FESTA - GENUS I FORSKNINGSANSLAG

Datum: 2016-05-17
Tid: 09:30-16:00
Plats: Uppsala
Typ: Conference

FESTA - GENUS I FORSKNINGSANSLAG

NÄR OCH VAR?

Konferensen äger rum den 8 juni 2016 i Uppsala.

INNEHÅLL:

Dagen innehåller tre olika sorters aktiviteter, inbjudna föredrag från viktiga aktörer, en forskarpanel och interaktiva workshops med teman från olika EU-projekt inom jämställdhetsområdet.

Föredrag:

"Jämställda processer? Vetenskapsrådets arbete för genusneutral bedömning av forskningsansökningar"
Calle Jacobsen, Senior rådgviare vid Vetenskapsrådet

"Horizon 2020 Advisory Group on Gender"
Astrid Linder, forskningschef på Statens väg- och transportforskningsinstitut och medlem av Horizon 2020 Gender Advisory Group

ERC-panel:

Att söka och förvalta ERC-anslag - Tre Uppsalaforskare som alla erhållit ERC-anslag delar med sig av sina erfarenheter.

Hanna Johannesson, Department of Organismal Biology
Anna Rosling, Department of Ecology and Genetics
Carolina Wählby, Centre for Image Analysis, Department of Information Technology

Workshops:

Vi bjuder på sex olika workshops. Varje deltagare kan under dagen vara med på två av dessa.

Porten till kunskap om genus i akademin - webportalen Genport
Liisa Husu, Örebro universitet

Genus hela vägen - från idé till forskningsansökan
Paula Wennberg och Ylva Fältholm, Luleå tekniska universitet

Genus i forskarteam
Anne-Charlott Callerstig, Örebro universitet

Ska man vara glad att det blev som det blev när det inte blev som det skulle? Att följa och kartlägga utvecklingen i förändringsprojekt
Helen Peterson, Göteborgs universitet

Academic networking and visibility - why and how?
Clare O'Hagan, University of Limerick

Vem blir professor? Om akademiska rekryteringsprocesser
Minna Salminen-Karlsson, Uppsala universitet

PROGRAM:
09:30-10:00 Registrering med kaffe och smörgås
10:00-10:15 Öppning. Anna T. Höglund. Rektorsråd för lika villkor
10:15-11:00 Panel: Att söka och förvalta ERC-anslag
11:00-11:45 Calle Jacobsson
11:45-12:45 Lunch
12:45-13:45 Workshop 1
13:45-14:30 Astrid Linder
14:30-15:00 Kaffe
15:00-16:00 Workshop 2

PLATS:

Ekmansalen, Uppsala universitet, Evolutionsbiologiskt centrum, Norbyvägen 14, 752 36 Uppsala.

För deltagare som kommer med tåg finns direktbuss från stationen. Ta buss nummer 6 från Uppsala centralstation (läge E1) till hållplats Evolutionsmuseet, för reseplanering se http://www.ul.se/.

ANMÄLAN:

Deltagande i konferensen är kostnadsfritt, men antalet platser är begränsat. Anmälan senast 13 maj via följande formulär:https://doit.medfarm.uu.se/kurt/?action=view&id=8545&role=receiver

Vid förhinder eller ändringar meddela Julia.Benjaminson@gender.uu.se.