Tillbaka till listan

Extrainsatt processutbildning om intersektionella perspektiv på våld i nära relationer

Datum: 2018-10-22
Tid: 08:30-16:00
Plats: Malmö
Arrangör: Länsstyrelsen Skåne
Typ: Course

Extrainsatt processutbildning om intersektionella perspektiv på våld i nära relationer

Skydd och stöd vid våld i nära relationer är samhällets ansvar. Men de som tillhör en grupp som har ett svagt samhälleligt skydd riskerar att få sämre stöd eller inte upptäckas som utsatta för våld. För att stärka samhällets viktiga insatser för stöd och skydd har länsstyrelserna tillsammans med Amphi Produktion tagit fram metodstödet ”Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer”.

Hur påverkar heteronormativitet, rasism och otillgänglighet tillgången till skydd och stöd vid våldsutsatthet? Varför gör stereotyper om ideala offer och förövare att våldsutsatta aldrig upptäcks? Och hur kan vi utforma organisationer och skapa förtroende i enskilda möten så att stödet vid våld blir mer jämlikt? Det är några av de frågor vi tillsammans undersöker under utbildningen.

Under utbildningen får du ökad kunskap om intersektionalitet och normkritik, och får tillfälle att applicera kunskaperna på fiktiva fall såväl som på din egen verksamhet.

Vem är målgrupp? Utbildningen vänder sig till dig som redan har god kunskap om våld i nära relationer och vill utveckla din praktik eller verksamhet med hjälp av intersektionella perspektiv. Du kanske arbetar i en kommun, idéburen sektor, landsting eller annan verksamhet.

Vad betyder processutbildning? Utbildningen är processinriktad. Det betyder att många moment innehåller diskussioner och reflektionsövningar.

Kostar utbildningen något? Nej, utbildningen är gratis, men utebliven närvaro debiteras 700 kronor per tillfälle.

Får vi gå hela arbetslaget? Anmäl er gärna! Om utbildningen blir fullbokad kommer Länsstyrelsen dock att prioritera så att så många som möjligt från olika verksamheter kan gå, och kan då komma att begränsa antalet från samma verksamhet.

Vem håller i utbildningen? Amphi Produktion och Länsstyrelsen Skåne håller i utbildningen för länsstyrelsernas räkning.

Utbildningen i Malmö är på S:t Gertrud, Östergatan 7. Hitta hit: https://www.sanktgertrud.se/kontakt/

Tillgänglighet: Lokalen är tillgänglig för permobil och rullstol. Hörslinga finns.

Ladda ner metodstödet här: https://www.lansstyrelsen.se/skane/vald