Tillbaka till listan

Extrainsatt processutbildning om intersektionella perspektiv på våld i nära relationer

Datum: 2018-10-22
Tid: 08:30-16:00
Plats: Malmö
Arrangör: Länsstyrelsen Skåne
Typ: Course

Extrainsatt processutbildning om intersektionella perspektiv på våld i nära relationer

Välkommen till länsstyrelsernas extrainsatta processutbildning om intersektionella perspektiv på våld i nära relationer i Malmö.

Skydd och stöd vid våld i nära relationer är samhällets ansvar. Men de som tillhör en grupp som har ett svagt samhälleligt skydd riskerar att få sämre stöd eller inte upptäckas som utsatta för våld. För att stärka samhällets viktiga insatser för stöd och skydd har länsstyrelserna tillsammans med Amphi Produktion tagit fram metodstödet ”Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer”.

Hur påverkar heteronormativitet, rasism och otillgänglighet tillgången till skydd och stöd vid våldsutsatthet? Varför gör stereotyper om ideala offer och förövare att våldsutsatta aldrig upptäcks? Och hur kan vi utforma organisationer och skapa förtroende i enskilda möten så att stödet vid våld blir mer jämlikt? Det är några av de frågor vi tillsammans undersöker under utbildningen.

Under utbildningen får du ökad kunskap om intersektionalitet och normkritik, och får tillfälle att applicera kunskaperna på fiktiva fall såväl som på din egen verksamhet.