Tillbaka till listan

Exploiting justice. Processes, Performances and Politics – a multi/interdisciplinärt symposium

Datum: 2016-10-28
Tid: 09:00-18:30
Plats: Göteborg
Arrangör: Nationella sekretariatet för genusforskning
Typ: Seminar

Exploiting justice. Processes, Performances and Politics – a multi/interdisciplinärt symposium

Fem huvudteman kommer att utforskas: migration, utbildning, hälsa, historieskrivning och staden som plats för (o)rättvisa. Dessa teman kommer att behandlas ur genusperspektiv av multidisciplinära forskargrupper. Paneldiskussion, stadsvandring, film, konst och en historisk utställning är några av de medel som kommer användas för att bruka och bråka med rättvisa som begrepp, föreställning, praktik, retorik, politisk och juridisk norm, med inflytande på praktiskt taget allt. Utformningen av diskussionerna varierar.

Registrering:
Deltagande är gratis, men du måste anmäla dig senast den 15 oktober via epost till Charlotte Benninge: charlotte.benninge@genus.gu.se. Uppge då även eventuella allergier, matrestriktioner eller andra omständigheter vi behöver känna till i förväg. Meddela även om du avser delta i Guide by Numbers (12-12.45, 27 oktober).