Tillbaka till listan

Ett samlat grepp kring social hållbarhet

Datum: 2016-11-25
Tid: 09:30-15:00
Plats: Lycksele
Arrangör: Länsstyrelsen Västerbotten
Typ: Conference

Ett samlat grepp kring social hållbarhet

Social hållbarhet är en förutsättning för en hållbar samhällsutveckling. När vi talar om social hållbarhet handlar det till stor del om grundläggande mänskliga behov och rättigheter, hälsa, rättvisa och deltagande. Viktiga förutsättningar för ett välfungerande län med goda livsvillkor för kvinnor och män.

Länsstyrelsen bjuder in till en mötesplats med flera av myndighetens sakområden som har i uppdrag att stötta och samordna insatser i länet inom områden med bäring mot social hållbarhet.

Syftet med dagen är att utbyta kunskap om hur det ser ut i länet gällande folkhälsa, jämställdhet, samhällsskydd och integration samt tillsammans identifiera utvecklingsområden och samverkansmöjligheter. Målet är att bidra till bättre förutsättningar för att minska ojämlikheten och öka jämställdheten i länet.

Dagen kommer innehålla såväl kunskapshöjande och praktiska inslag. Från Länsstyrelsen deltar representanter från sakområdena folkhälsa, integration, jämställdhet samt samhällsskydd och beredskap.

PROGRAM
9.30-10.00 Registrering och fika
10.00-10.15 Inledning Lars Lustig, länsråd
10.15-11.00 Förutsättningar för social hållbarhet i Region 8
11.00-12.00 Workshop om utmaningar
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.30 Fortsättning workshop och diskussioner (inkl fika)
14.30-15.00 Framtidens samverkan