Tillbaka till listan

Ett samhälle fritt från våld - Kan vi minska våldet med 90 procent på 34 år?

Datum: 2016-03-30
Plats: Örebro
Typ: Conference

Ett samhälle fritt från våld - Kan vi minska våldet med 90 procent på 34 år?

Mycket av det arbete som bedrivits har koncentrerats på våldets konsekvenser. Samtidigt visar
forskning att vi genom våldsförebyggande arbete kan spara både mänskligt lidande och pengar.
Särskilt framgångsrikt är det arbete som bygger på att förändra stereotypa föreställningar om kön och
som fokuserar på unga män och killar, eftersom de både drabbas av och står för majoriteten av våldet.
Våldsförebyggande arbete som utförs parallellt på flera nivåer i samhället ger det bästa utfallet.
Syftet med dagarna är att inspirera och konkretisera hur praktiker och beslutsfattare kan arbeta
våldsförebyggande. Tillsammans kan vi spela en avgörande roll för ett samhälle fritt från våld.
Landshövding Maria Larsson inleder dagarna, som är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Örebro län,
Region Örebro län, Örebro universitet, Unizon, Kvinnohuset i Örebro, Män för jämställdhet, Örebro
läns Mansmottagning, Mucf, samt kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors,
Karlskoga, Kumla, Laxå, Nora, Lekeberg och Örebro.

Praktisk information:
Målgrupp: politiker, chefer, rättsväsende, hälso-och sjukvård, kommun, skola, förskola
och handläggare med strategiska funktioner i det våldspreventiva arbetet.

Tid och plats: 5 och 6 april 2016, Elite Stora hotellet Drottninggatan 1, Örebro

Anmälan: Senast den 30 mars 2016.

Separat anmälan till den 5:e april och till den 6 april.

Deltagaravgift: dag 1: 1000 kr, dag 2: 500 kr. Båda dagarna: 1000 kr. Bindande anmälan.

Kontakt: Marie Montin, e-post: Marie.Montin@lansstyrelsen.se, Telefon 010-224 86 07