Tillbaka till listan

En vecka fri från våld

Datum: 2018-12-03 - 2018-12-05
Tid: 09:00-15:30
Plats: Sundsvall, Härnösand, Örnsköldsvik
Arrangör: Länsstyrelsen Västernorrland
Typ: Seminar

En vecka fri från våld

Målgrupp:
Yrkesverksamma inom kommun, region, myndigheter samt civila organisationer.

Program:
3 december Sundsvall
Fullmäktigesalen, Kommunhuset Norrmalmsgatan 4 Sundsvall
Kl 9.00 Kaffe
Kl 9.30 Våldspreventivt arbete, Lina Lundborg, Jämställdhetsmyndigheten och
Jenny Långström, Länsstyrelsen
Kl 12.00-13.15 Lunch på egen hand
Kl 13.15 Papparollen i föräldraskapet, Mats Berggren, MÄN
Kl 14.15 Kaffe
Kl 14.30 Metoderna En kommun fri från våld och Mentors in Violence Prevention,
Lena Berg, MÄN
Kl 15.30 Avslutning

4 december Härnösand
Fullmäktigesalen, Regionens Hus Storgatan 1 Härnösand
Kl 9.00 Kaffe
Kl 9.30 Våldspreventivt arbete, Jenny Långström Länsstyrelsen
Kl 11.00 Metoderna En kommun fri från våld och Mentors in Violence Prevention,
Lena Berg, MÄN
Kl 12.00-13.15 Lunch på egen hand
Kl 13.15 Papparollen i föräldraskapet och pappor från andra kulturer,
Mats Berggren, MÄN
Kl 14.15 Kaffe, forts Mats Berggren
Kl 15.30 Avslutning

5 december Örnsköldsvik
Fullmäktigesalen, Kommunhuset Nygatan 16 Örnsköldsvik
Kl 9.00 Kaffe
Kl 9.30 Våldspreventivt arbete, Klas Hyllander, SKL och Jenny Långström, Länsstyrelsen
Kl 12.00-13.15 Lunch på egen hand
Kl 13.15 Papparollen i föräldraskapet, Mats Berggren, MÄN
Kl 14.15 Kaffe
Kl 14.30 Metoderna En kommun fri från våld och Mentors in Violence Prevention,
Klas Hyllander, SKL
Kl 15.30 Avslutning

Föreläsarna
Lina Lundborg, Jämställdhetsmyndigheten, utredare.
Jenny Långström, Länsstyrelsen Västernorrland, särskilt sakkunnig i jämställdhet.
Mats Berggren, MÄN, verksamhetsansvarig Jämt föräldraskap och projektledare för New men i Belarus.
Klas Hyllander, Sveriges kommuner och landsting, SKL. Mångårig erfarenhet av arbete med kämställdhet och mångfald. Utvecklare av Mentors in Violence Prevention (MVP) till svensk kontext.
Lena Berg, MÄN, metodutvecklare En kommun fri från våld, medförfattare till handboken Inget att vänta på, utvecklare av Mentors in Violence Prevention (MVP) till svensk kontext

MÄN är en ideell, feministisk organisation som startade 1993 för att engagera män mot mäns våld mot kvinnor. Män arbetar med att förändra destruktiva normer kring maskulinitet för att mäns våld ska minska. Män´s vision är en jämställd värld utan våld.

Vi bjuder på förmiddag- och eftermiddagskaffe. Lunch intas på egen hand

Har du svårt att komma ifrån en hel dag? Välj förmiddag eller eftermiddag efter vad som passar dig bäst och ange i anmälan vilken/vilka föreläsningar du deltar på.

Välkommen!