Tillbaka till listan

Egenmakt – att återerövra livet

Datum: 2015-06-30
Tid: 16:00-16:45
Plats: Almedalen
Arrangör: UN Women
Typ: Seminar

Egenmakt – att återerövra livet

Entreprenören och företagsledaren Maria Andersson blev utsatt för psykiskt våld av sin manliga affärskollega. Maria blev hotad till livet och även hennes familj hotades. UN Women nationell kommitté Sverige fokuserar på att få stopp på mäns våld mot kvinnor, arbetar för FNs kvinnokonvention samt Kvinnors Empowerment dvs egenmakt över sina kroppar och sina liv, såväl i hemmet som i arbetslivet. På seminariet samtalar UN Women nationell kommitté Sveriges ordförande Monica Green med Maria Andersson och Elin Mohlander från J.Lindeberg Woman om våld mot kvinnor och möjligheter att skaffa sig egenmakt. Att leva under hot och psykiska trakasserier är enormt påfrestande, men är en verklighet för många kvinnor i alla samhällsklasser. Att orka gå vidare, övervinna rädslan och dessutom bestämma sig för att aktivt jobba med dessa frågor är inte en självklarhet. Hur kan samhället ta sitt ansvar?

Medverkande: Monica Green, ordförande, UN Women nationell kommitté Sverige. Maria Andersson, företagsledare. Elin Mohlander, global brand manager women’s, J.Lindeberg Woman.

Kilgränd 1, Soberian.