Tillbaka till listan

Doktorandkurs - "Utmaningar i tillämpning av genusteori i forskning angående mansdominerade grupper, arbetsplatser, yrkes- och kunskapsområden”

Datum: 2016-05-15
Plats: Luleå
Typ: PhD-course

Doktorandkurs - "Utmaningar i tillämpning av genusteori i forskning angående mansdominerade grupper, arbetsplatser, yrkes- och kunskapsområden”

Kursen ordnas som fyra tvådagarsträffar på Luleå tekniska universitet, Campus i Luleå, ungefär en gång i månaden. Examinationen sker genom aktivt, väl förberett deltagande. Det kostar inget att delta.

Kursens bakgrund: Kvinno- och senare genusforskningen har vuxit fram i en rörelse med kvinnors medborgerliga fri- och rättigheter i centrum, och erkännandet av kvinnan som ett subjekt i kunskapsbyggande har varit viktigt för att skapa plats för kvinnor i akademin, i en rad yrken, och på ledande positioner. Med det genomslag och framgångar genusforskningen haft, uppstår en ny situation. Tillämpningarna blir fler och efterfrågan på genusvetenskapliga insatser breddas. De behöver kunna orienteras mot ytterligare grupper och sektorer, utifrån nya, relativt oprövade förutsättningar. Inom genusvetenskapen utgör pojkar och män allt som oftast en kuliss, en anonym bakgrund till de kvinnliga huvudpersonerna. På motsvarande sätt blir den kunskap som byggs upp och förvaltas av manliga kollektiv en odifferentierad ”motsats” eller ”brist” att ta spjärn emot. Kursens syfte är att ge deltagarna tillfälle att undersöka olika förhållningssätt till dessa och andra specifika utmaningar, och fördjupa sina metodologiska kompetenser (utveckla sina egna färdigheter att tillämpa och bedöma genusforskningens teorier, metodologier och resultat för sin egen forskning).

Exempelvis är detta en kurs för den som arbetar med något/några av:
•Arbete, organisering, och kunskapsproduktion i mansdominerade sektorer
•Kvinnor och män i mansdominerade yrken eller positioner
•Jämställdhet i kunskapsproduktion, arbete eller utbildning
•Jämställdhetsinitiativ, till exempel jämställdhetsintegrering (gender mainstreaming) i organisationer och projekt

Se mer om kursen i bifogat kursprogram. Anmälan senast 15 maj 2016 till Maria Udén via e-mail maria.uden@ltu.se.
Välkommen med frågor till Maria Udén, på mail eller telefon 0920-493023, 070-5334978, eller personligt på Campus i Luleå (A175).