Tillbaka till listan

Doktorand i sociologi med inriktning genus

Datum: 2016-11-02
Plats: Sundsvall
Arrangör: Mittuniversitetet
Typ: GenderJob

Doktorand i sociologi med inriktning genus

ör att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs, för grundläggande behörighet, att den sökande antingen har avlagt en examen på avancerad nivå, eller har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskap. För särskild behörighet krävs att sökande inom grundutbildningen har fullgjort 90 högskolepoäng i sociologi eller närliggande ämne och i det sammanhanget författat en uppsats om minst 15 hp, samt minst en magisterexamen i sociologi eller närliggande ämne.