Tillbaka till listan

Doktorand i risk och säkerhet

Datum: 2017-08-08
Plats: Lund
Arrangör: Messe Wester
Typ: GenderJob

Doktorand i risk och säkerhet

Arbetsuppgifter
Doktorandtjänsten finansieras med ett forskningsanslag från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Det innebär att doktoranden ingår i en projektgrupp och att arbetet genomförs tillsammans med medverkande forskare. Forskningsprojektet bidrar till att utveckla forskning kring hur genusbaserade normer och maktordningar påverkar svensk, men också internationell, krishantering.

Det forskningsprojekt som doktoranden är knutet till är tvärvetenskaplig och bedrivs i nära utbyte med praktiker. Vid Lunds universitet bedrivs idag forskning kring samverkan och ledning inom krishantering, och det är inom ramen för detta område som detta projekt genomförs. Projektet har emellertid en ambition att förena forskning inom befintlig miljö med forskning kring genusbaserade normer och maktordningar. Doktoranden kommer att ingå i en projektgrupp med forskare vid avdelningen för Riskhantering och samhällssäkerhet, LU samt vid Institutionen för Kulturvetenskaper, GU.

Doktorandprojektet sker inom ramen för ett befintligt projekt placerat vid avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet, LU. Doktoranden skall tillsammans med övriga projektdeltagare genomföra materialinsamling i form av dokumentanalys, intervjuer, observationer och en enkätstudie. Materialet skall analyseras för att belysa hur arbete med samverkan och ledning inom svensk krishantering påverkas av genusbaserade normer och strukturer. Stor vikt läggs vid att arbeta praktiknära och bedriva forskning som är förankrad och skapar utbyte med berörda aktörer.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång.

Välkommen med din ansökan!