Tillbaka till listan

Dialogdagar för att motverka sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin

Datum: 2020-01-17
Tid: 10.00-16.00
Plats: Malmö
Arrangör: Karolinska Institutet, KTH, Malmö universitet, Nationella sekretariatet för genusforskning, Universitets- och högskolerådet samt SUHF
Typ: Meeting

Dialogdagar för att motverka sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin

Under dagen kommer vi att gemensamt utveckla forsknings- och utvecklingsarbete inom programmets profilområden, diskutera lärosätenas förberedelser inför prevalensstudien samt föra dialog om studiens design och genomförande. Arrangörer är Karolinska Institutet, KTH, Malmö universitet, Nationella sekretariatet för genusforskning, Universitets- och högskolerådet samt SUHF.

Inbjudan riktar sig till universitetsledningar, programmets kontaktpersoner, forskare på fältet liksom sakkunniga, handläggare och samordnare för jämställdhet, jämlikhet och lika villkor.

Malmö 17 januari
Göteborg 23 januari
Stockholm 30 januari

Anmäl dig via länken senast 13 december 2019. Dialogdagarna är kostnadsfria. Observera att lokal meddelas senare,anmälan nu gäller ort och datum.