Tillbaka till listan

Dialogdag om genusbaserad utsatthet

Datum: 2019-06-14
Tid: 10:00-15:00
Plats: Stokcholm
Typ: Meeting

Dialogdag om genusbaserad utsatthet

Under dagen kommer vi föra en dialog kring vad som händer i programmet framöver och hur vi tillsammans kan driva arbetet vidare. Hur och med vad kan olika lärosäten bidra? Vad kommer lärosätena få ta del av? Vi pratar om pågående forskning liksom möjligheter till framtida forskningsoch utvecklingsprojekt på regional och nationell nivå.

PÅ AGENDAN
• Genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier i akademin efter #metoo-upproren
• Konkret information om forsknings- och samverkansprogrammet, inkl. prevalensstudiens genomförande
• Presentation av pågående forsknings- och utvecklingsprojekt inom programmets områden
• Diskussion om forskningsbehov och möjliga delstudier


PLATS: Bygget konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm
ANMÄLAN: Senast 24 maj
AVGIFT: 900 kr för statliga myndigheter, övriga 1125 kr, inkl. 225 kr moms