Tillbaka till listan

Den jämställdhetspolitiska utmaningen

Datum: 2015-07-01
Tid: 10:00-15:00
Plats: Almedalen
Arrangör: Jämställ.nu
Typ: Meeting

Den jämställdhetspolitiska utmaningen

För snart tio år sedan presenterades den senaste jämställdhetspolitiska utredningen. Trots att samhället och de politiska förutsättningarna förändrats sedan dess är målen för jämställdhetspoltiken alltjämt desamma. Hur väl står sig de jämställdhetspolitiska målen 2015? Ger de vägledning för dagens jämställdhetsarbete? Hur effektivt genomförs jämställdhetspolitiken? Och vilken forskning är det som ligger till grund för den? Till hösten presenteras en ny jämställdhetspolitisk utredning som belyser några av dessa frågor. Men redan den 1 juli bjuder aktörerna bakom portalen Jämställ.nu in till en heldag om utmaningarna som utredningen lyfter. Under dagen presenteras utredningens preliminära resultat. Inbjudna politiker, praktiker, experter och forskare diskuterar jämställdhetspolitiken utmaningar och hur vi ska möta dem. Vi avslutar dagen med en debatt mellan den nuvarande och den föregående jämställdhetsministern!
Allt samlas under #Jämställdhetsutmaningen.

Medverkande:
Kerstin Alnebratt, föreståndare, Nationella sekretariatet för genusforskning. Maria Arnholm, partisekreterare, Folkpartiet. Paulina de los Reyes, professor i ekonomisk historia, Stockholms universitet. Åsa Regnér, jämställdhetsminister, Regeringen. Cecilia Schelin Seidegård, landshövding, Länstyrelsen Gotlands län. Agneta Stark, fil dr och tidigare rektor vid Högskolan Dalarna. Peter Söderström, sociolog, Män för jämställdhet. Marie Trollvik, programchef, ESF-rådet. Peter Tai Christensen, utredare, Unionen. Anna Wahl, professor, KTH.

Plats: Länsstyrelsens nedre trädgård, Korsgatan 4