Tillbaka till listan

Delprojektledare Match2Job

Datum: 2016-12-28
Plats: Karlstad
Arrangör: Karlstad kommun
Typ: GenderJob

Delprojektledare Match2Job

Projektet ska även utveckla samverkan, metoder och strukturer för att implementera en regional modell för arbetsplatsförlagd bristyrkesutbildning för nyanlända kvinnor och män. Modellen ska bidra till minskat utanförskap för målgruppen, snabbare vägar till utbildning och anställning för målgruppen, minskad matchningsproblematik på arbetsmarknaden och möjlighet för Värmländska arbetsgivare att klara sin framtida kompetensförsörjning. Kristinehamns kommun är huvudprojektägare.

Som delprojektledare för ESF-projektet Match2Job i Karlstad ansvarar du för att projektet drivs och genomförs enligt angivna direktiv, mål, budget och tidsplan. Delprojektledaren ansvarar även för att planera och utforma det lokala delprojektet tillsammans med de andra projektledarna och styrgruppen. Du kommer arbeta i nära samarbete med sju andra delprojektledare och en central projektledare.

Jämställdhet och tillgänglighet genomsyrar allt arbete; operativt och strategiskt.