Tillbaka till listan

Biträdande universitetslektor i Genusvetenskap

Datum: 2018-01-29
Plats: Lund
Arrangör: Lunds universitet
Typ: GenderJob

Biträdande universitetslektor i Genusvetenskap

60 procent av anställningen består av undervisning vilket inkluderar eventuella administrativa uppgifter och 40 procent av anställningen består av forskning. Innehavaren av anställningen ska förutom att bedriva undervisning och forskning också medverka i och ta ansvar för utveckling och administration av utbildningsprogram och kurser vid institutionen. Vid Genusvetenskapliga institutionen finns en välutvecklad forskningsmiljö med tydlig förankring i feministisk teori och metodologi. Forskare vid Genusvetenskapliga institutionen är framträdande när det gäller att vidareutveckla och problematisera olika förståelser av genus och genusrelationer, och har en lång tradition av att väva in postkolonial teori och queerteori inom ramen för det som idag begreppsliggörs som intersektionalitet. Vi söker en medarbetare som vidareutvecklar denna tradition.

I arbetsuppgifterna ingår att bedriva forskning i genusvetenskap med inriktning mot en eller fler av följande fält: migration, och/eller postkolonial teori, och/eller kritiska ras-studier, och/eller queerteori. Innehavaren av anställningen ska aktivt bidra till en positiv utveckling av institutionens forskningsmiljö. Innehavaren förväntas arbeta aktivt med projektansökningar till externa finansiärer.