Tillbaka till listan

Berättelser i en stad: öppen mellan april 2016 och februari 2017

Datum: 2017-02-05
Plats: Umeå
Typ: Cultural event

Berättelser i en stad: öppen mellan april 2016 och februari 2017

I vår umeåutställning finns några berättelser om staden, där kvinnor organiserat sig i föreningar och samarbetat för att förändra samhället. Det är berättelser där vi har hittat en röd tråd mellan skidåkning, kampen för allmän och lika rösträtt och den samiska kampen för demokratiska rättigheter. Vi har även hittat en tidig berättelse om vegetarianism där umeåbor redan 1914 önskade sig en vegetarisk restaurang.

Kvinnor har påverkat politik och samhällsdebatter genom att skapa alternativa maktarenor. Föreningar fortsatte vara viktiga även under 1970-talet, då kvinnor kämpade för att få arbete och ett politisk inflytande. Gemensamma teman är mod, engagemang, kamp och viljan att skapa ett bättre samhälle.

Vi hoppas att Berättelser i en stad ska väcka nya minnen att spara för framtiden.

Välkommen! Sista öppetdagen är 5 februari 2017.