Tillbaka till listan

Banati - Forum Jämställdhet

Datum: 2019-03-10
Plats: Stockholm
Arrangör: Ibn Rushd Studieförbund
Typ: Conference

Banati - Forum Jämställdhet

Med BANATI vill vi skapa mötesplatser där vi kan utbyta erfarenheter, lära av varandra och tillsammans vässa våra metoder för att ständigt bli bättre på att skapa inkludering och lika villkor för alla – oavsett könstillhörighet.

BANATI anordnas årligen av Ibn Rushd Studieförbund som en del i vårt folkbildande arbete. Forumet handlar alltid om jämställdhet och för varje år väljs ett aktuellt ämne ut som undertema. Årets tema är antirasism, läs mer om temat och årets program här.

Är du intresserad av att lära dig mer om jämställdhet? Arbetar du redan med jämställdhetsfrågor och vill träffa andra för att utbyta erfarenheter? Vi välkomnar såväl privatpersoner som representanter från civilsamhället, akademin och myndighetsvärlden att delta i BANATI.

Den 10 mars 2019 anordnas BANATI för första gången i Stockholm.