Tillbaka till listan

Arbetsgivarkoordinator till Esf-projekt Porten

Datum: 2016-08-26
Plats: Karlstad
Arrangör: Karlstads kommun
Typ: GenderJob

Arbetsgivarkoordinator till Esf-projekt Porten

Du ansvarar för att etablera kontakter och samarbete med arbetsgivare i syfte att tillskapa kvalitetssäkrade praktik- och anpassade arbetsplatser för projektets målgrupp. Här ingår arbetsgivare inom offentlig och privat sektor, ideella föreningar, brukarorganisationer, näringslivsrepresentanter samt samarbete med och utveckling av sociala företag. Du behöver ha kontaktnät för gott samarbete med arbetsgivare och en förmåga att marknadsföra mångfald som resurs och möjlighet för tillväxt. I uppdraget ingår även tillskapa nätverk och arrangera dialogarenor i olika former. Jämställdhet och tillgänglighet genomsyrar allt arbete; operativt och strategiskt.