Tillbaka till listan

Anna Lindh-professor i Genus, fred och säkerhet

Datum: 2018-05-01
Plats: Stockholm
Arrangör: Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap
Typ: GenderJob

Anna Lindh-professor i Genus, fred och säkerhet

Anna Lindh-professuren är kärnan i en viktig satsning inom området genus, fred och säkerhet som syftar till att på sikt skapa ett ledande internationellt centrum för forskning och utbildning inom området – en satsning som stöds och finansieras av Sveriges regering. Anställningen syftar till att genom egen forskning och undervisning på grund- och avancerad nivå samt genom handledning av doktorander, leda utvecklingen av ämnet krigsvetenskap tillsammans med övriga ämnesprofessorer. Anställningen syftar även till att bygga upp ett starkt forskningsprogram. Vidare skall du i denna roll verka för en jämställd högskola. I anställningen ingår även att lösa administrativa ledningsuppgifter inom institutionen och högskolan. Professuren är inom området genus, fred och säkerhet vilken är mångvetenskapligt. På FHS kommer professuren att ingå i ämnet krigsvetenskap, inom vilket genusperspektiv är en naturlig del. Som professor i krigsvetenskap ingår du också i högskolans handledarkollegium.