Tillbaka till listan

Anmälan till Inför liv eller död: kvinnohistorisk konferensdag till minne av Elsa Laula Renberg

Datum: 2017-10-29
Plats: Umeå
Arrangör: Skogh-Sveriges Kvinno- och Genushistoriker
Typ: Conference

Anmälan till Inför liv eller död: kvinnohistorisk konferensdag till minne av Elsa Laula Renberg

I samband med det första firandet av denna dag arrangerar SKOGH, tillsammans med Vaartoe – Centrum för samisk forskning, Umeå centrum för genusstudier och Såhkie- Umeå sameförening, en konferensdag på Kvinnohistoriskt museum i Umeå. Konferensdagen arrangeras inom ramen för Genusjubel som uppmärksammar den långa tradition av genusvetenskaplig och maktkritisk forskning som finns vid Umeå universitet. Med Elsa Laula Renberg i förgrunden och med det samiska i fokus bjuder SKOGH och medarrangörer in till en konferensdag under vilken vi vill uppmuntra till samtal kring samiska perspektiv på kvinnohistorien och kvinnorörelsen, men även de andra normativa uteslutningar som alltjämt präglar den kvinnohistoriska historieskrivningen.

Sista dag för publikanmälan är måndag den 20 november.