2012-12-14

32 miljoner till jämställdhetsforskning

Regeringen satsar 32 miljoner kronor på forskning om praktiskt jämställdhetsarbete i offentlig sektor, näringsliv och högre utbildning.

I regleringsbrevet för 2013 får Vinnova, Verket för innovationssystem, i uppdrag att fördela 12 miljoner 2013 och 20 miljoner 2014 till forskning inom olika vetenskapliga discipliner. Forskningen ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och bedömmas bidra till utveckling och framsteg för praktiskt jämställdhetsarbete inom universitet och högskola, näringsliv och offentlig sektor.

– Den här forskningen kommer ge oss kunskap och verktyg som bidrar till ett mer jämställt samhälle, säger jämställdhetsminister Nyamko Sabuni

Jämställda villkor inom universitet och högskola är en strategisk framtidsfråga för Sveriges ställning som forskningsnation och för att skapa så goda förutsättningar för innovation som möjligt, skriver regeringen i ett pressmeddelande (14/12).

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo