2015-01-29

Hero Image

26 miljoner kr till stöd för jämställdhet

Regeringen satsar 26 miljoner kronor på att stötta upp jämställdhetsarbetet på 41 myndigheter. Det är en dynamisk samling myndigheter som inom loppet av fyra år kommer att få ett unikt stöd av Nationella sekretariatet för genusforskning för att arbeta med jämställdhetsintegrering.

Under 2013 och 2014 har 18 statliga myndigheter på uppdrag av regeringen medverkat i ett program för jämställdhetsintegrering. Nu är det dags för 23 nya myndigheter att ge sig in i programmet Jämställdhetsintegrering i Myndigheter (JiM) och totalt kommer 41 myndigheter att delta. Åklagarmyndigheten, Socialstyrelsen, och Arbetsförmedlingen är några av de nya myndigheter som kommer att få stöd för att driva sitt arbete med jämställdhetsintegrering.

”Vi är ett kunskapsstöd som förhoppningsvis bidrar till att skapa action och utveckla arbetet i myndigheterna”

– Vi är ett kunskapsstöd som förhoppningsvis bidrar till att skapa action och utveckla arbetet i myndigheterna. Vi visar vägen, presenterar verktygen och ger återkoppling. För myndigheterna gäller, att med ordinarie resurser, se till att deras verksamheter är eller blir jämställda och kommer alla medborgare till del på ett likvärdigt sätt, säger Lillemor Dahlgren, verksamhetsansvarig för JiM vid Nationella sekretariatet för genusforskning.

Satsningen innebär att regeringen växlar upp tempot i jämställdhetsarbetet.

– 41 myndigheter har nu fått i uppdrag att arbeta aktivt med jämställdhetsintegrering i all sin verksamhet. Det betyder att besluten ska kunna granskas ur ett jämställdhetsperspektiv. Det är en ambitionshöjning och en tydlig signal om att alla i offentlig förvaltning har både en möjlighet och ett ansvar att bidra till ökad jämställdhet, säger jämställdhetsministern Åsa Regnér.

Åklagarmyndigheten är en av de nya myndigheter som kommer att delta i programmet och riksåklagare Anders Perklev är förväntansfull kring satsningen.

– Vi är sedan lång tid tillbaka djupt involverade i arbetet med att uppnå jämställdhetsmål fyra som handlar om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Det ska bli intressant att analysera hur vår verksamhet kan bidra till uppfyllelsen av de övriga jämställdhetspolitiska målen.

Mellan 2013 och 2014 deltog Musikverket i JiM-programmet och generaldirektören Stina Westerberg menar att jämställdhetsintegrering handlar om utveckling och kvalitetssäkring av den service myndigheten levererar.

”För att uppfylla visionen om att göra kultur för alla krävs det en rejäl granskning och arbetet har bland annat lett till att ta fram ny statistik, kartläggning och styrdokument.”

– För att uppfylla visionen om att göra kultur för alla krävs det en rejäl granskning och arbetet har bland annat lett till att ta fram ny statistik, kartläggning och styrdokument. Vi granskar alla moment i verksamheten utifrån jämställdhet och vi gör inte minsta lilla beställning utan att göra en könskonsekvensanalys, säger Stina Westerberg.

Texten är ett presmeddelande från Nationella sekretariatet för genusforskning

Fakta om jämställdhetsintegrering

Sverige har arbetat med jämställdhetsintegrering sedan 1994. Det är den huvudsakliga strategin för att uppnå det jämställdhetspolitiska målet: att kvinnor och män ska ha samma makt och möjlighet att påverka samhället och sina egna liv. Jämställdhetsintegrering innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i all steg av processen, av de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattandet. Jämställdhetsperspektiv ska finnas med från förslag, till genomförande och utvärdering. Man ska systematiskt synliggöra och analysera vilka konsekvenser förslag får för kvinnor respektive män.

Läs mer om jämställdhetsintegrering här

Myndigheter som deltar i programmet är:

De med asterisk är de myndigheter som var med 2013-2014

 • Arbetsförmedlingen
 • Arbetsmiljöverket*
 • Boverket*
 • Brottsförebyggande rådet
 • Brottsoffermyndigheten
 • CSN*
 • Diskrimineringsombudsmannen
 • Folke Bernadotteakademin
 • Folkhälsomyndigheten
 • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
 • Försvarsmakten*
 • Försäkringskassan*
 • Inspektionen för vård och omsorg
 • Konstnärsnämnden*
 • Kriminalvården*
 • Livsmedelsverket*
 • Migrationsverket
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap*
 • Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
 • Myndigheten för yrkeshögskolan
 • Musikverket*
 • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor*
 • Pensionsmyndigheten*
 • Riksutställningar
 • Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
 • Sametinget*
 • SIDA
 • Skatteverket*
 • Socialstyrelsen
 • Statens institutionsstyrelse*
 • Statens konstråd
 • Statens kulturråd
 • Statens skolinspektion
 • Statens skolverk*
 • Sveriges domstolar
 • Tillväxtverket*
 • Universitets- och högskolerådet (UHR)
 • Universitetskanslersämbetet (UKÄ)
 • Verket för innovationssystem (Vinnova)
 • Vetenskapsrådet*
 • Åklagarmyndigheten
Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo