2014-12-05

Hero Image

20 år av jämställdhet på länsstyrelserna

I år är det tjugo år sedan länsstyrelsernas jämställdhetsuppdrag instiftades. Den 10 november bjöds till in till firande på Tessinska Palatset i Stockholm.

Omkring 60 personer, däribland nuvarande och tidigare särskilt sakkunniga i jämställdhet, samarbetspartners och representanter från politik och förvaltning, slöt upp för att tillsammans se tillbaka och blicka framåt. Värdar för kvällen var Magdalen Bosson, länsöverdirektör på Länsstyrelsen i Stockholms län, och Cecilia Schelin Seidegård, landshövding i Gotlands län.

Initiativtagare till pappamånaden

Kvällen inleddes med tal och samtal på scen. Bland annat ville tidigare statsrådet Bengt Westerberg, initiativtagare till den utredning som ledde fram till förslaget om länsstyrelsernas jämställdhetsuppdrag, berätta om tankarna bakom uppdragets tillkomst.

– Tanken var densamma då som nu; att alla ska engageras i jämställdhetsarbetet i vardagen. Men, då liksom nu, behövde och behövs ett par som driver på och följer upp, berättar Bengt Westerberg.

”Bengt Westerberg var övertygad om att Sverige inom tio år skulle ha en tredelad föräldraförsäkring där en tredjedel öronmärks för varje förälder och den sista tredjedelen står båda fri att nyttja – något som fortfarande inte har infriats.”

I propositionen ingick också den första pappamånaden, en månad i föräldraförsäkringen som öronmärktes för fäder. Bengt Westerberg berättar att han på den tiden var övertygad om att Sverige inom tio år efter introduktionen av pappamånaden skulle ha en tredelad föräldraförsäkring där en tredjedel öronmärks för varje förälder och den sista tredjedelen står båda fri att nyttja – något som fortfarande inte har infriats.

– Det visar hur svårt och trögt jämställdhetsarbetet är, menar Bengt Westerberg.

Alla medarbetare bidrar

1994 var syftet med länsstyrelsernas jämställdhetsuppdrag främst att åstadkomma jämställdhet bland andra aktörer ute i länen. Genom åren har uppdraget kommit att handla mer och mer om jämställdhetsintegrering av arbetet internt på länsstyrelserna med tanken att detta i sin tur utvecklar jämställdheten för medborgare och aktörer i respektive län. Cecilia Schelin Seidegård sammanfattar dagens jämställdhetsarbete som ett arbete där alla medarbetare bidrar.

– I dag syns jämställdhetsarbetet inom landsbygdsprogrammet, hos krisberedskapshandläggarna som jobbar för att få in kvinnors behov i krisplaner, bland chefer som skickar tillbaka underlag som saknar jämställdhetsanalys och hos kulturarbetarna som funderar på vems kulturmiljö vi bevarar. Tillsammans bildar vi en hel armé!

När tidigare särskilt sakkunniga Gunilla Sterner (Stockholm 1994-2014) och Maritha Johansson (Värmland 2000-2014) ser tillbaka på siden som särskilt sakkunniga i jämställdhet minns de både framgångar och utmaningar.

– Ett arbete som länsstyrelserna ska vara stolta över är det inom ESF Jämt, det var ett stort kliv framåt för jämställdhetsintegreringen i Sverige. Ett annat, som var svårt men väldigt bra var arbetet med jämställd tillväxt. Där fick vi med oss många aspekter av jämställdhet och det fick god genklang i organisationen, säger Gunilla Sterner.

Kvällen avslutades med mingel och lättare förtäring.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo