2012-11-16

Hero Image

10 miljoner till nordisk konferens för ökad jämställdhet

Den internationella kampen för kvinnors rättigheter är hotad. Det menar regeringen som ger 10 miljoner kronor till den nordiska konferensen Nordiskt Forum Malmö 2014, som ska sätta agendan för framtidens jämställdhetsutveckling.

Jämställdhetsminister Nyamko Sabuni har vid upprepade tillfällen uttryckt oro för det internationella jämställdhetsarbetet.

– Kampen för kvinnors rättigheter hotas på internationell nivå av länder med en bakåtsträvande syn på jämställdhet. Sverige och våra nordiska grannländer bör gå i bräschen för en framtidsagenda för kvinnors rättigheter, säger jämställdhetsminister Nyamko Sabuni i ett pressmeddelande (16/11)

Regeringen efterfrågar en kraftsamling för förverkligandet av FN:s Pekingplattform och en strategi för framtiden när Milleniemålen går ut 2015. De beviljar därför en ansökan från Sveriges Kvinnolobby om ekonomiskt bidrag för att genomföra en nordisk kvinnokonferens, Nordiskt Forum Malmö 2014 – new actions on women´s rights. Konferensen äger rum i Malmö 12 – 15 juni 2014.

Nordiskt Forum är ett gemensamt initiativ från den nordiska kvinnorörelsen med syfte att bland annat organisera ett arbete för förverkligandet av Pekingplattformen, främja och utveckla den nordiska debatten om kvinnors rättigheter, formulera rekommendationer för framtida strategier på FN:s Millenium Development Goals 2015.

 

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo